عایق حرارتی

رای دهی:  / 1

عایق حرارتی

معیارهای طراحی، عملکرد

هدف اصلی از عایق حرارتی در زمستان صرفه جویی در مصرف انرژی است. لذا می بایست  در ساختمان های جدید و نیز در نوسازی ساختمان ها از عایق حرارتی استفاده شود. استراتژی برای رسیدن به این هدف استفاده از مصالح ساختمانی با ضریب هدایت حرارتی  پایین و نصب آسان و سریع و پنجره های دوجداره و اجتناب از پل های حرارتی در ساختمان می باشد. علاوه بر هدف ذکر شده در بالا، عایق حرارتی نقش مهمی در تابستان به جهت جلوگیری از گرم شدن بیش از حد ساختمان از طریق کاهش انتقال تابش خورشیدی جذب شده در سطوح خارجی ساختمان می باشد.